7 Nyttiga steg du kan vidta för anställda som behöver modifierade arbetsuppgifter

7 Nyttiga steg du kan vidta för anställda som behöver modifierade arbetsuppgifter

2 Mai 2020 0 Von admin

7 Nyttiga steg du kan vidta för anställda som behöver modifierade arbetsuppgifter

Få saker kan vara lika störande för förhållandet mellan arbetsgivare och anställda än en arbetsrelaterad incident som resulterar i en skada för den anställde. Närhelst denna typ av händelse inträffar följer flera saker.

För det första kan arbetsgivaren vara ansvarig för sjukvårdskostnader och måste betala ut en viss del av ersättningen tills ett försäkringsbolag tar över. Den anställde måste börja den långa återhämtningsprocessen. Men viktigast av allt, ett modifierat tjänsteprogram måste utvecklas så att den anställde får en väg att återgå till arbetet.

Det finns flera skäl till varför en ändrad tjänstgöringspolicy är helt avgörande när en arbetsplatsincident inträffar. För det första kommer det att hjälpa medarbetaren att komma snabbare på rätt spår igen – människor läker snabbare när de har konkreta uppgifter att se fram emot. Det kommer också att se till att den anställde inte hamnar efter på utbildningen.

Sist men inte minst hjälper det också företaget att få lite valuta för pengarna med tanke på de ersättningar som de betalar. Om de betalar en procentandel av den anställdes löner när de återhämtar sig, är det vettigt att de får en del arbete från den anställde.

1. Utveckla en skriftlig modifierad tjänstepolicy

Det första du bör tänka på är att det modifierade tjänsteprogrammet ska skrivas ut. Lita inte på ett program som helt enkelt utvecklats i ett möte under konversation och sedan aldrig sätts på papper.

Skriven återgå till arbetsprogram krävs av flera skäl. Först vill du ha dokumentation för att bevisa vad omfattningen av det modifierade tjänsteprogrammet var om det skulle uppstå en tvist om arbetsbelastningen. För det andra kan den anställde granska vad han/hon behöver vara beredd att göra, och kan ställa frågor och uttrycka bekymmer vid behov.

2. Rådfråga omedelbara handledare

När du utvecklar arbetsbelastningen för det modifierade arbetsprogrammet är det viktigt att konsultera de personer som arbetade närmast med den anställde. Detta kommer att omfatta omedelbara arbetsledare såväl som andra personer som arbetar i den anställdes roll.

Tillsammans ska handledarna och kamraterna kunna sätta ihop en plan som inte är för beskattande för den anställde. Arbetsledaren kommer att ha ett bra grepp om vad han eller hon behöver av den anställde, medan kamraterna kommer att ha ett bra grepp om vad som är och inte är möjligt att göra med en viss skada.

3. Konsultera läkaren

När du tar fram programmet är det också viktigt att köra programmet av den läkare som ansvarar för den anställdes återhämtning. Läkaren kan uttrycka alla bekymmer han eller hon har om programmet om de märker en uppgift på programmet som fysiskt kan försämra den anställde.

Det ligger i både företagets och medarbetarens bästa att lyssna på råd från den konsulterande läkaren. Om det inte händer, så finns det en chans att återhämtningsprocessen kan fördröjas ytterligare, vilket kostar företaget förlorad produktion och den anställde i förlorade löner samt medicinska svårigheter.

4. Använd tidsbaserade milstolpar

Utan tidsbaserade deadlines är uppgifterna meningslösa. För att det ändrade programmet ska fungera bra måste det införlivas SMARTA, tidsbaserade milstolpar. Dessa milstolpar kan vara i överensstämmelse med de milstolpar som återställs av läkaren.

Den anställde ska kunna ta högre och svårare uppgifter tills han eller hon i princip fullbordar samma uppgifter och ansvar för den roll som han eller hon var i före olyckan.

5. Upprätta en kontaktkedja

En av de svåraste delarna av arbetet med modifierad tjänst är att hålla kontakten med den anställde när han eller hon återhämtar sig hemma. Undvik alla kommunikationskampar genom att skapa en tydlig kontaktkedja för medarbetaren att följa.

Den som medarbetaren ska kontakta bör ha kunskap om den anställdes roll och om den anställdes tillstånd. Detta kan till exempel vara en arbetsledare som har informerats om den anställdes medicinska svårigheter.

6. Uppmuntra till bra prestanda

Som med alla andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda är det viktigt att stimulera till goda prestationer för att säkerställa maximal effekt. Om läkaren tillåter det, se om du kan utarbeta den anställde till svårare uppgifter och bättre lön beroende på deras prestation för att slutföra uppgifterna i det modifierade tjänsteprogrammet.

Det kommer att ge den återhämtande medarbetaren något att arbeta mot. I tider då medarbetaren utan tvekan är mycket stressad över sin framtid med företaget och deras bidrag till teamet, kan det gå långt för att lindra sinnet om deras arbetssäkerhet.

7. Få medarbetaren att känna sig som en del av teamet

Sist men inte minst, få medarbetaren att känna sig som en del av teamet precis som han eller hon var före olyckan. Det bör inte bli en förändring i hur teamet ser eller interagerar med den enskilde, trots medicinska bidrag.

Om den anställde i fråga anstränger sig för att slutföra allt som krävs av dem i det modifierade tjänsteprogrammet, finns det ingen anledning till att de ska behandlas som en andra klassens medborgare. Se till att arbetsledarna och resten av teamet informeras om detta så att de kan vara avsiktliga för att välkomna den anställde tillbaka till företagskultur.

Återgå till arbetsprogram

Där har du det – med dessa strategier under ditt bälte är du redo att börja bygga ut det rätta modifierade arbetsprogrammet för din skadade arbetstagare. Inte alla företag gör detta för sina skadade anställda, men forskningen stödjer att medarbetare som sätts på lätta program återhämtar sig snabbare och kan öka snabbare när de tar sin tidigare roll.

Genom att spendera tid och ansträngning nu för att utveckla det modifierade tjänsteprogrammet garanterar du i princip dig själv att den anställde som kommer tillbaka till jobbet kommer att vara lika produktiv som en tillgång för teamet som de var före incidenten.

För mer affärsråd, se till att ta lite tid att kolla in resten av artiklarna på webbplatsen!